efektívny výber médií pre jednotlivé kampane
·
nákup elektronických a printových médií
·
realizácia vonkajšej reklamy
·
distribúcia letákov

Vybraný klient:
ENI Slovensko - sieť čerpacích staníc